TJÄNSTER

Transporttjänster
Transporttjänster

Läs mer

Maskintjänster
Maskintjänster

Läs mer

Entreprenad
Entreprenad

Läs mer

Sorteringsanläggningar
Sorteringsanläggningar

Läs mer

Nyheter

Följ oss

Ett givet val sedan 1959

Åkericentralen i Falkenberg är en sammanslutning av 20 åkeri- och maskinägare i Falkenbergs Kommun. Företaget bildades år 1959 och sysselsätter idag ca 60 personer.

Företaget är anslutet till Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Åkeriföretag/Halland och Maskinentreprenrerna i Halland /Skåne.

På kontoret på Torsholm finns fem anställda för att sköta företagets administration.

Våra kunder är kommuner, statliga verk, byggnadsfirmor, entreprenadfirmor, lantbrukskooperationen och inte minst privatpersoner.

Vi utför allt från ren beställningstrafik till uthyrning av sopcontainer, stora som små. Dessutom utför vi markarbeten på entreprenad. Vi har även grus- och matjordsförsäljning.

Åkericentralen